Takstinformasjon

I menyen til venstre kan du gjere val for å gå vidare.

Ferjekort

GulenSkyss sitt ferjesamband, Klokkarvik – Hjellestad, er ein av dei ferjestrekningane som ein kan nytte Ferjekort på. GUlenSkyss er medlem i det nasjonale Ferjekortsamarbeidet. Ved å kjøpe eit Ferjekort hos eit av selskapa i samarbeidet, så kan ein bruke dette Ferjekortet på alle dei andre selskapa sine ferjer. Merk at ferjekortet berre kan fyllast på hos det selskapet ein kjøpte kortet. For meir informasjon om Ferjekortsamarbeidet, sjå www.ferjekort.no.

GulenSkyss sitt Ferjekort ser slik ut: